17 กุมภาพันธ์ 2562 ฝุ่นละอองบุรีรัมย์ยังหนัก ผู้ว่าฯสั่งห้ามเผาเด็ดขาด ขอนแก่นเป็นที่ 2 ของประเทศ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/395980

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองในช่วงเที่ยงได้ลดลงจากเมื่อช่วงเช้าเล็กน้อย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ โดยคาดว่าวันถัดไปปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง ขณะที่สถานการณ์คุณภาพอากาศที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงมีหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดยจากการวัดค่าของฝุ่นละอองพบว่า แม้จะลดลงจากเมื่อวานเหลืออยู่ที่ 158 มคก./ลบ.ม. แต่ยังถือว่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ยังน่าเป็นห่วง และต้องเร่งแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นเพราะยังมีคนลักลอบเผาไร่อ้อย ตอซังข้าว วัชพืช และเศษขยะในพื้นที่ต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ทางจังหวัดจะออกประกาศเขตควบคุมห้ามเผาในทุกกรณีแล้วก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้สั่งการให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทำเรื่องไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อมาปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวง เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นละอองให้เบาบางลง ทั้งนี้ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองอำเภอ ออกประชาสัมพันธ์และตรวจสอบตามพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ชาวบ้าน เกษตรกรลักลอบเผาในทุกกรณี แต่หากเตือนแล้วยังมีการฝ่าฝืนเผาไร่อ้อย ตอซังข้าว วัชพืชหรือขยะก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัด ส่วนสถานการณ์มลพิษทางอากาศของจังหวัดขอนแก่นวันเดียวกันอยู่ที่ 73 มคก./ลบ.ม. และมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่ 157 จัดอยู่ในลำดับที่สูงที่สุดในภาคอีสานและอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองของจังหวัดขอนแก่นคลี่คลายสถานการณ์ลงย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่ 6 พบว่า ค่า PM 2.5 ในแต่ละวันและแต่ละห้วงเวลานั้นเปลี่ยนแปลงโดยตลอด แต่ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับที่คลี่คลายลงและบางช่วงแตะระดับมาอยู่ที่สีเหลืองคือใกล้กับ 50 มคก./ลบ.ม. นอกจากการฉีดน้ำและพ่นละอองน้ำแล้ว ยังมีการเร่งชะรำระล้างสิ่งปฏิกูลและการปราบฝุ่นในรูปแบบต่างๆทั่วทั้ง 26 อำเภอ โดยขณะนี้การเปิดปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ขอนแก่น ส่งผลให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งก็มีส่วนช่วยได้มาก และต้องขอขอบคุณชาวนครปฐม ที่จะส่งเครื่องบินขนาดเล็ก ที่เป็นเครื่องบินฝึกบินและเครื่องบินส่วนบุคคลของภาคเอกชน ในการสนับสนุนการทำงานของขอนแก่น ได้ทยอยส่งเครื่องบินขนาดเล็กมาประจำการที่ขอนแก่น ปัญหาที่แท้จริงของการทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศภาพรวมของจังหวัดโดยเฉพาะกับสถานการณ์ฝุ่นที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นอันดับแรกคือการเผา ทั้งการเผาไร่อ้อย การเผาตอซังข้าว การเผาที่นา การเผาพื้นที่สาธารณะต่างๆ รองลงมาคือเรื่องของการก่อสร้าง และสุดท้ายคือสถานการณ์ภัยแล้งที่ทำให้เกิดฝุ่น ดังนั้นการดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอน ผนวกกับการที่ทุกหน่วยงานที่มีใจเป็นจิตอาสาที่ต่างเสนอแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้กับทางจังหวัด จะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดได้ตลอดทั้งช่วงหน้าแล้งปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิดขึ้นในตัวเมืองบางช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเร่งรณรงค์และขอความร่วมมือทุกฝ่ายแก้ไขปัญหา ป้องกันฝุ่นที่มักพบในช่วงหน้าร้อน เดือนมีนาคม-เมษายน จนกว่าจะเข้าฤดูฝน โดยขณะนี้ได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดจุดธูปไหว้บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ใจกลางเมือง ห้ามเกษตรกรเผาอ้อยหรือเผาในที่โล่ง หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงเข้มตรวจจับรถยนต์ที่มีค่าควันดำสูง และตรวจสอบ โรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยง 98 แห่งใน 13 อำเภอ ที่คาดว่าอาจปล่อยมลพิษสู่อากาศ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ช่วงเช้ายังสูงเกินค่ามาตรฐาน อยู่ที่ 51 มคก./ลบ.ม. เสี่ยงเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สภาพท้องฟ้าในตัวเมืองยังขุ่นมัวคล้ายหมอกควันปกคลุม ทัศนวิสัยไม่ชัดเจน คาดอาจมีการเผามาจากพื้นที่อื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ห้ามจุดไฟเผาทุกชนิดในที่โล่ง จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 นำเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ รุ่น mi 17 จากค่ายกาวิละ 2 ลำ ตักน้ำขนาด 3,500 ลิตร ขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ยากต่อการเข้าถึง และเดินเท้าดับไฟ เพื่อแก้ไขสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าภาคเหนือ